De Culturele Centrale is gestart onder de vleugels van de bedienden-vakbond
BBTK te Brugge. 
Bij het aantreden van de nieuwe BBTK-secretaris Eddy Clauwaert (foto)eddy clauwaert
in maart 1983 opperde deze dat er een noodzaak was om de BBTK
bestuursleden, cultureel en educatief, wat dichter bij elkaar te brengen.
Omwille van dit voorstel werd dan in 1984 de Culturele Centrale Brugge B
opgericht.
Volgende bestuursleden waren de oprichters :
Milo Waes - voorzitter,
Eddy Clauwaert - penningmeester,
Vera Soulliaert - secretaris
en verder bestuursleden Suzanne D’Hondt , Willy Despriet, Roland Jansens,
Freddy Jacobus en Roger Vanden Dorpe.
In deze tijd werden vooral de plaatselijke onderwerpen en de actuele thema’s behandeld zoals:
Brugse kroegentocht - Zeebrugge haven -  verbrandingsoven - solidariteitsavond met de Britse
mijnwerkers - de sociale zekerheid - Cuba avond - film over Nicaragua + aansluitend debatavond -
bezoek aan de steenkolenmijnen - Het Zwarte Orkest enz …
Na enige jaren werd er een jaarlijkse zoektocht op de activiteiten geplaatst, ingericht door onze huidige
ondervoorzitter Georges Vanbeveren.
Na goeie en minder goeie jaren qua belangstelling, werd er op zeker moment in het BBTK-bestuur
gedacht om de CCBB te ontbinden omwille van de afnemende afwezigheid van de bestuursleden zelf. 
Dit was niet naar de zin van enkele effectieve BBTK bestuursleden : met name
Johan Van de Casteele en mijzelf,  Willy Decoene (foto). 
willy decoene  johan van de casteele
Wij beide besloten er een nieuwe impuls aan te geven
( in ’t Vlaams: ukee ons schoere d’oender zetten hé) en een vernieuwing van
het bestuur te maken.   
Het vernieuwd bestuur:
Willy Decoene - voorzitter ( ik was dit reeds van vroeger),
Georges Vanbeveren - ondervoorzitter (was reeds lang bestuurslid),
Johan Van de Casteele - penningmeester. 
Marc Huwel wordt secretaris in 1997, Johan Hongenaert komt erbij in 1998
(en ontpopt zich als een ideale gids) en Geert Goegebeur komt als laatste
nieuw bestuurslid in 2002.
Omwille van de vele werkzaamheden en met de viering van ons 25-jarig bestaan in 2009, werd ons bestuur
gevoelig uitgebreid met enkele partners van bestuursleden die reeds actief meewerkten: 
Katrien De Rycke, Linette Dhaenens en Dominique Kint. 
En vervolgens kwamen in het bestuur: Miel Lepouter en Marina Degrande.
Vernieuwend was de activiteitenkeuze te bepalen door middel van een ledenenquête waardoor uit
diverse activiteiten kon gekozen worden. Dit had een overdonderend succes en onze CCBB bloeide
opnieuw voluit. 
Ons jaarprogramma bestaat uit volgende activiteiten:  ledenvergadering - filmvoorstelling -
tentoonstellingen of museum bezoek naargelang het attractiefste op het ogenblik -driedaagse buitenlandse
reis - jaarlijkse zoektocht - natuurwandeling - fietstocht - verrassingsreis - Brugse thema wandeling -
prijsuitreiking zoektocht - quizavond en een debatavond  over een sociaal huidig thema. 
En nieuw is ook dat er na bijna elke groepsuitstap een brochure aan de deelnemers gegeven wordt.
Kortom: We zijn een toffe vereniging die cultuur koppelt aan ontspanning en plezier … Iets voor jou?